Tìm kiếm nâng cao

"Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính trong nội bộ của từng cơ quan hành chính nhà nước; các thủ tục giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân... (KQNC.2076)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Văn phòng Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2012
Nơi xuất bản: H.:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 81
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong nội bộ từng cơ quan hành chính nhà nước và các thủ tục giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; tạo sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; tạo sự thuận lợi cho các cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong 7 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và thúc đẩy phát triển KT-XH; nâng cao khả năng cạnh tranh, thúc đẩy đầu tư, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành