Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, rà soát, đánh giá nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về thực hiện dự án đầu tư theo quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 5/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 (KQNC.2077)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Văn phòng Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2013
Nơi xuất bản: H.:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 69
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung dự án: rà soát 8 nhóm thủ tục, quy định hành chính liên quan về: Cấp giấy phép xây dựng; Chấp thuận thỏ thuận đối với các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực quản lý chuyên ngành; Lấy ý kiến thiết kế cơ sở; Thẩm định/phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Chấp thuận/giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng' Cấp chứng chỉ quy hoạch; Cấp giấy phép quy hoạch; Thẩm định/phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành