Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu định hướng phát triển kiến trúc vùng ĐBSH (KQNC.2081)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 71
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu dự án: Điều tra, khảo sát các tỉnh thuộc vùng ĐBSH về thực trạng phát triển các loại kiến trúc; thu thập thông tin, các số liệu thứ cấp từ các cơ quan tỉnh, thành phố nhằm góp phần định hướng, quản lý đầu tư các công trình thuộc diện đầu tư công. Định hướng, hướng dẫn các công trình khác nhằm đảm bảo tổng thể không gian kiến trúc cảnh quan thống nhất hài hòa, giữ gìn bản sắc và phát triển kiến trúc thân thiện môi trường.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành