Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát, đánh giá trực trạng công tác xây mới các công trình tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam (KQNC.2083)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 263
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu dự án: Rà soát, hệ thống và đánh giá hình thức kiến trúc của các công trình tôn giáo tín ngưỡng đã được xây dựng mới từ năm 1990 đến nay. Đánh giá công tác quản lý, giám sát chất lượng kiến trúc đối với các dự án đầu tư tu bổ các công trình tôn giáo tín ngưỡng làm cơ sở cho việc ban hành văn bản quản lý trong lĩnh vực này.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành