Tìm kiếm nâng cao

Thiết kế điển hình trường trung học cơ sở vùng thiên tai tại Miền Trung và Tây Nam Bộ : Từ: TH.222-MT.01-11 đến: TH.221-CL.04-11 (KQNC.2098)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 104
Kích cỡ khổ: 30 cm
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung gồm có:
1. Phần nghiên cứu cơ bản.
2. Các phương án minh họa:
Mẫu số 1: THCS.222-MT.01-11 (Miền Trung).
Mẫu số 2: THCS.222-MT.02-11 (Miền Trung).
Mẫu số 3: THCS.222-CL.03-11 (Tây Nam Bộ).
Mẫu số 4: THCS.222-CL.04-11 (Tây Nam Bộ).

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành