Tìm kiếm nâng cao

Thiết kế điển hình nhà văn hóa – khu thể thao thôn vùng thiên tai tại miền Trung và Tây Nam Bộ : Từ: VHT.210-MT.01-11 đến: VHT.201-CL.10-11 (KQNC.2099)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 105
Kích cỡ khổ: 21 cm
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung gồm có:
1. Phần nghiên cứu cơ bản.
2. Các phương án minh họa:
Mẫu số 1 (VHT.210-MT.01-11).
Mẫu số 2 (VHT.210-MT.02-11).
Mẫu số 3 (VHT.210-MT.03-11).
Mẫu số 4 (VHT.210-MT.04-11).
Mẫu số 5 (VHT.210-MT.05-11).
Mẫu số 6 (VHT.210-CL.06-11).
Mẫu số 7 (VHT.210-CL.07-11).
Mẫu số 8 (VHT.210-CL.08-11).
Mẫu số 9 (VHT.210-CL.09-11).
Mẫu số 10 (VHT.210-CL.10-11).

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành