Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu liên kết sàn bê tông dự ứng lực với cột ống thép nhồi bê tông : Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ (KQNC.2130)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung – Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2020
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 137
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu dự án:
- Đề xuất được các giải pháp cấu tạo liên kết giữa cột ống thép nhồi bê tông (CFST) và sàn phẳng bê tông ứng lực trước;
- Nghiên cứu ứng xử tại liên kết giữa sàn ứng lực trước với cột CFST;
- Đề xuất biểu thức xác định khả năng chịu cắt thủng của sàn và chỉ dẫn tính toán liên kết sàn phẳng bê tông ứng lực trước với cột CFST.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành