Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu, đánh giá tình hình và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối thoại, xử lý phản ánh, kiến nghị trong thi hành pháp luật trong ngành Xây dựng : theo hợp đồng số 164/HĐ-KHCN ngày 31/10/2018. Mã số RD 119-18 (KQNC.2131)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 202
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 93
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu dự án:
- Minh bạch hóa thông tin, góp phần nhận diện kịp thời các vướng mắc, khó khăn trong thi hành pháp luật ngành Xây dựng; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc này;
- Nghiên cứu, điều tra, khảo sát, đánh giá hoạt động đối thoại với người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng và tình hình xử lý khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật ngành Xây dựng thời gian qua;
- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối thoại và tình hình xử lý khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật ngành Xây dựng trong thời gian tới.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành