Tìm kiếm nâng cao

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (TTCD.1323)

Tác giả:
Nhà xuất bản: UBND TP.HCM
Năm xuất bản: 2019
Nơi xuất bản: TP.HCM
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 179
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu đồ án:
- Điều chỉnh cục bộ hệ thống cống bao và nhà máy xử lý nước thải 3 lưu vực là lưu vực Tây Sài Gòn, Tân Hóa Lò Gốm và Bình Tân về nhà máy xử lý nước thải phía Tây TP.HCM đặt tại nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng Hòa hiện hữu, phù hợp với thực tế phát triển, quy mô dân số và lưu lượng nước thải;
- Điều chỉnh kích thước và hướng tuyến cống bao để đảm bảo chuyển tải nước thải về nhà máy xử lý theo tiến độ quy hoạch đề ra
- Phân kỳ đầu tư cho các giai đoạn phát triển hệ thống thoát nước theo lưu lượng nước thải đảm bảo hiệu quả đầu tư
Nội dung đồ án gồm 6 chương:
- Chương 1: Mở đầu
- Chương 2: Hiện trạng hệ thống thoát nước
- Chương 3: Tóm tắt các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt
- Chương 4: Nội dung đồ án ddiefu chỉnh cục bộ quy hoạch 
- Chương 5: Lộ trình, tiến độ thực hiện theo điều chỉnh quy hoạch cục bộ sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định
- Chương 6: Kết luận và kiến nghị
 

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành