Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đào tạo nghề và nghiên cứu khoa học tại các trường cao đằng và trung cấp thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn đến 2030 (KQNC.002195)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trường cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2021
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 128
Kích cỡ khổ: 32
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu dự án: - Điều tra khảo sát để làm rõ thực trạng về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo nghề và nghiên cứu khoa học tại các trường Cao đẳng và Trung cấp thuộc Bộ Xây dựng; điều tra khảo sát thực trạng nhà giáo đã được học tập bồi dưỡng tại nước ngoài, nhu cầu đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ ở nước ngoài của các nhà giáo thuộc các trường Cao đẳng và Trung cấp thuộc Bộ Xây dựng; đề xuất một số giải pháp tăng cường hợp tác quốc tế nâng cao chất lượng trong đào tạo nghề và nghiên cứu khoa học tại các trường Cao đẳng, Trung cấp thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến 2030.
- Trên cơ sở đánh giá thực trạng và đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ ở nước ngoài của các nhà giáo thuộc các trường Cao đẳng, Trung cấp thuộc Bộ Xây dựng. Đề xuất các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ để đáp ứng khả năng hợp tác quốc tế trong đào tạo nghề và nghiên cứu khoa học tại các trường Cao đẳng, Trung cấp thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến 2030.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành