Tìm kiếm nâng cao

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2040 (KQNC.002198)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Năm xuất bản: 2020
Nơi xuất bản: Hà Tĩnh
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 55
Kích cỡ khổ: 30 cm
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu lập điều chỉnh quy hoạch:
- Tạo điều kiện để phát huy tổng hợp các tiềm năng của Khu kinh tế, phát triển khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo năng động, hiệu quả, có bản sắc, có tầm cỡ quốc tế và phù hợp với các điều kiện kiện của bối cảnh phát triển mới.
- Khai thác, sử dụng có hiệu quả đất đai và hệ thống hạ tầng cơ sở hiện có. Tận dụng các lợi thế sẵn có về giao thông, cảnh quan và quỹ đất xây dựng. Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý và chính trị để phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tạo khả năng liên kết chặt chẽ, thuận lợi giữa các khu chức năng bên trong cũng như giữa Khu kinh tế  cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo với các khu kinh tế khác của tỉnh Hà Tĩnh và khu vực miền Trung.
- Làm cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng, triển khai các quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư trong Khu kinh tế.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành