Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát, xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng (Hợp đồng số: 32/2019/HĐ-SNKT) (KQNC.2187)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2020
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 149
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu dự án: Đánh giá thực trạng hội đồng quản lý và tình hình thực hiện công tác quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng; trên cơ sở các quy định của Đảng, Nhà nước và kết quả điều tra, khảo sát thực tế, nghiên cứu, xây dựng quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng, để các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ hoạt động có hiệu quả, ổn định và phát triển bền vững hơn trong thời gian tới.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành