Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bản đồ 3D trong quy hoạch đô thị (KQNC.2210)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia
Năm xuất bản: 2021
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 268
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Nghiên cứu cơ sở khoa học về bản đồ 3D
- Nghiên cứu đề xuất quy trình kỹ thuật, yêu cầu nội dung sản phẩm bản đồ 3D
- Nghiên cứu ứng dụng bản đồ 3D trong công tác Quy hoạch đô thị;
- Nghiên cứu xây dựng bản đồ 3D, ứng dụng lập quy hoạch phân khu một khu vực cụ thể
Mục tiêu đạt được của Đề tài là thể hiện được những gì mà công tác nghiên cứu
quy hoạch khi sử dụng nền nghiên cứu là bản đồ địa hình 2D, kết hợp với kết quả nghiên
cứu của công tác ứng dụng nền nghiên cứu là bản đồ 3D lên chính bản đồ 3D vừa mới
thành lập;
Đó chính là Kết quả tổng hợp của cả công tác xây dựng được bản đồ 3D cùng
công tác Quy hoạch sử dụng bản đồ 3D và công nghệ 3D có tích hợp, lồng ghép trên hệ
thống cơ sở dữ liệu đồng bộ (GIS). Đồng thời triết xuất được đầy đủ các bản vẽ thể hiện
kết quả của công tác nghiên cứu quy hoạch tương tự như các bản vẽ của đồ án Quy hoạch
phân khu thí điểm. Từ đó phân tích, đánh giá, rút ra được những ứng dụng của bản đồ 3D
trong công tác lập quy hoạch đô thị
 

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành