Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu, đề xuất tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ bằng giải pháp tạo lập cơ sở dữ liệu số hóa tài liệu lưu trữ tại cơ quan Bộ Xây dựng (Giai đoạn 2) (KQNC.2222)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Văn phòng Bộ - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2020
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 37
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
MỤc tiêu đề tài:
- Tạo ra kho dữ liệu số phục vụ cho nhu cầu khai thác, tra cứu một cách nhanh chóng, chính xác và thuận tiện, giảm thiểu thời gian lao động, tăng hiệu quả công việc;
- Quản lý tập trung tài liệu trên cùng một cơ sở dữ liệu chung. Dữ liệu trên hệ thống được sắp xếp, phân cấp dựa theo phương án chỉnh lý tài liệu đã được phê duyệt
- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thông tin quản lý tài liệu lưu trữ, đảm bảo cho việc khai thác và sử dụng các tài liệu này một cách tối ưu nhất. 
- Bôi nền, tu bổ, phục chế một số hồ sơ, tài liệu đã và đang có dấu hiệu xuống cấp; nhằm bảo tồn, kéo dài tuổi thọ tài liệu lưu trữ để phcuj vụ cho nhu cầu nghiên cứu và sử dụng, khai thác.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành