Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình xuất bản và sử dụng các xuất bản phẩm trong lĩnh vực ứng dụng khoa học kỹ thuật và an toàn kỹ thuật của ngành xây dựng (KQNC.2223)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Xây dựng - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2020
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 312
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu dự án:
Tăng cường công tác giám sát, quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong công tác xuất bản và sử dụng các xuất bản phẩm trong lĩnh vực Ứng dụng khoa học kỹ thuật và an toàn kỹ thuật của ngành xây dựng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành