Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn tính toán và thiết kế kết cấu tháp và trụ thép theo tiêu chuẩn Mỹ TIA-222-G. Mã số: RD 42-19 (KQNC.2213)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Năm xuất bản: 2021
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 219
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu đề tài;
- Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn tính toán và thiết kế kết cấu tháp và trụ thép theo tiêu chuẩn Mỹ TIA-222-G có xét đến điều kiện thực tế ở Việt Nam.
- Đưa ra được quy trình tính toán tháp và trụ thép, đồng thời rút ra những kết luận, kiến nghị và khuyến cáo việc áp dụng tiêu chuẩn Mỹ TIA-222-G trong tính toán tháp và trụ thép ở Việt Nam
- Xây dựng hướng dẫn dựa  trên tiêu chuẩn Mỹ TIA-222-G  và tham khảo các tiêu chuẩn trong nước như TCVN 5575:2012 "Tiêu chuẩn thiết kế", TCVN 2137:1995 "Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế" và các tiêu chuẩn có liên quan.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành