Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát thực trạng việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD và các văn bản pháp lý có liên quan trong công tác thiết kế chung cư cao tầng (KQNC.2245)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc HN
Năm xuất bản: 2019
Nơi xuất bản: H
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 182
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu dự án
- Điều tra, khảo sát và nhận diện các yêu cầu thiết kế kiến trúc chung cư cao tầng đảm bảo đáp ứng yêu cầu PCCC theo quy định hiện hành
- Khuyến nghị bổ sung, cập nhật văn abrn pháp quy về PCCC cho chung cư cao tầng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành