Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát việc thực hiện quản lý kiến trúc tại các địa phương thông qua các quy định văn bản pháp luật hiện hành (KQNC.2246)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2020
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 49
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu dự án:
- Điều tra khảo sát nhằm tìm ra các vấn đề bất cập trong công tác quản lý phát triển kiến trúc tại các địa phương hiện nay, đánh giá hiệu quả và tác động ảnh hưởng của công tác quản lý phát triển kiến trúc đô thị, nông thôn và các khu vực đặc thù đối với việc phát triển kinh tế xã hội
- Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường tính pháp lý và khả thi, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc đối với công tác quản lý phát triển kiến trúc, Đề xuất biện pháp nâng cao năng lực của chính quyền các cấp; đội ngũ cán bộ quản lý kiến trúc, các tổ chức tư vấn kiến trúc trong nước.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành