Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, đánh giá về việc áp dụng sự tiến bộ KHCN trong ngành sản xuất VLXD giai đoạn 2015 – 2020 và đề xuất các sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích áp dụng tiên bộ KHCN. (KQNC.2252)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2021
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 180
Kích cỡ khổ: 30cm
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu dự án: Giúp cho Bộ Xây dựng thông tin khái quát về những tiến bộ KHCN trong ngành sản xuất VLXD trên thế giới và tình hình áp dụng ở nước ta; đề xuất được các sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích áp dụng tiến bộ KHCN nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp VLXD trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và tác động của đại dịch Covid-19.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành