Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu và đề xuất phương pháp đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn nhà nước. Mã số: RD 57-18 (KQNC.2254)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Năm xuất bản: 2021
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 177
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
- Làm rõ cơ sở lý luận về hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng và các phương pháp đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng 
- Tìm hiểu kinh nghiệm thế giới về các chỉ tiêu và phương pháp đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng phân theo các quan điểm đầu tư
- Làm rõ thực trạng sử dụng các chỉ tiêu và phương pháp đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng ở Việt Nam phân theo loại dự án
- Làm rõ khả năng áp dụng, thuận lợi và khó khăn của việc sử dụng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng được sử dụng phổ biến trên thế giới
trong điều kiện các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn nhà nước ở Việt Nam
- Vận dụng, bổ sung các chỉ tiêu và phương pháp đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn nhà nước phù hợp với điều kiện Việt Nam
- Xây dựng các phương pháp đánh giá yếu tố bảo đảm tính hiệu quả của dự án phục vụ thẩm định các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn nhà nước theo yêu cầu của Luật Xây dựng
- Soạn thảo tài liệu hướng dẫn sử dụng các phương pháp được để xuất để đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn nhà nước phù hợp điều kiện Việt Nam.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành