Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu phương pháp xây dựng định mức dự toán công tác bảo trì một số loại công trình xây dựng làm cơ sở trong việc lập và quản lý chi phí bảo trì công trình. (KQNC.2261)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 96
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của đề tài:
- Nghiên cứu cơ sở, phương pháp luận để xây dựng định mức dự toán bảo trì công trình xây dựng phù hợp với các loại hình công trình theo quy định.
- Đề xuất phương pháp xây dựng định mức bảo trì một số loại công trình xây dựng làm cơ sở lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng.
- Áp dụng phương pháp xây dựng định mức bảo trì để xây dựng định mức dự toán một số công tác bảo trì đối với một số loại hình công trình xây dựng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành