Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, trên cơ sở đó đề xuất bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm nâng cao năng suất lao động ngành xây dựng. Mã số: RD 01-15 (KQNC.2259)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 139
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:

Mục tiêu của đề tài:
Kết hợp lý luận với thực tế khách quan để phân tích, đánh giá thực trạng yếu kém về NSLĐ trong các lĩnh vực của ngành Xây dựng, tác động của cơ chế, chính sách và các nguyên nhân của tồn tại, hạn chế ảnh hưởng tới NSLĐ của ngành Xây dựng.Trên cơ sở đó đề xuất phương hướng, mục tiêu phát triển ngành Xây dựng, NSLĐ của toàn ngành, bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm nâng cao NSLĐ ngành Xây dựng tới năm 2020 và các năm tiếp theo.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành