Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chức danh chuyên gia tư vấn trong hoạt động xây dựng làm cơ sở xác định và quản lý chi phí tư vấn đáp ứng yêu cầu hội nhập. Mã số: RD 61-17 (KQNC.2263)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2019
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 107
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:

Mục tiêu nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về chức danh chuyên gia tư vấn trong hoạt động xây dựng;
- Nghiên cứu thực trạng chức danh chuyên gia tư vấn trong hoạt động xây dựng;
- Nghiên cứu, lược khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong việc xác định chức danh chuyên gia tư vấn trong hoạt động xây dựng; 
- Từ kết quả nghiên cứu, đề xuất chức danh chuyên gia tư vấn trong hoạt động xây dựng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành