Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu xây dựng suất vốn đầu tư xây dựng công trình y tế, giáo dục theo tiêu chí công trình xanh. Mã số: RD 03-20 (KQNC.2280)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2021
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 180
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu:
- Tổng hợp, hệ thống hóa các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến việc đầu tư xây dựng công trình y tế, giáo dục theo tiêu chí công trình xanh của hệ thông LOTUS
- Tổng kết, đánh giá thực trạng về việc xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình y tế, giáo dục khi đầu tư xây dựng theo tiêu chí công trình xanh của hệ thống LOTUS.
- Tính toán xác định được chỉ tiêu Suất vốn đầu tư xây dựng của công trình y tế, giáo dục được đầu tư xây dựng theo tiêu chí công trình xanh. Dự kiến đóng góp thêm khoảng 60 chỉ tiêu vào hệ thống công cụ chỉ tiêu phục vụ công tác xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành