Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành xây dựng (KQNC.2284)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2021
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 96
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới, cải tiến phương thức hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường sự chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật ngành Xây dựng nói riêng; qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của ngành xây dựng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành