Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp trong công tác tham mưu, hoạch định chính sách, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (KQNC.2283)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2021
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 84
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nhiệm vụ:
- Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, hoạch định chính sách
- Nâng cao kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngành Xây dựng;
- Đề xuất đảm bảo khả năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành