Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu, xây dựng đề án chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030 của ngành xây dựng. Mã số: RD 07-19 (KQNC.2285)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Xây dựng)
Năm xuất bản: 2021
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 117
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu:
Thực hiện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện phương hướng, nhiệm vụ của ngành xây dựng theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2016-2020 từ đó đề xuất phương hướng, nhiệm vụ của ngành Xây dựng giai đoạn 10 năm 2021-2030 và kế hoạch 5 năm 20215-2025, nhằm phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch 5 năm 2021-2025 của ngành Xây dựng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành