Tìm kiếm nâng cao

Khảo sát, đánh giá, xây dựng cơ sở dữ liệu, đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp và quy trình kiểm soát ô nhiễm môi trường. Mã số: MT 05-19 (KQNC.2287)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2022
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 1174
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu đề tài:
- Xây dựng được Bộ dữ liệu về tính chất môi trường theo QCVN 07:2009/BTN&MT của tro xỉ của nhà máy nhiệt điện
- Xây dựng được hướng dẫn kiểm soát ô nhiễm môi trường khi:
+ Lưu trữ tro xỉ của nhà máy nhiệt điện;
+ Sử dụng tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp
- ĐỊnh hướng sử dụng tro xỉ của nhà máy nhiệt điện trong các lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành