Tìm kiếm nâng cao

Khảo sát, đánh giá, xây dựng bộ dữ liệu đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng tro xỉ nhà máy luyện gang thép làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp và quy trình kiểm soát ô nhiễm. Mã số: MT 06-19 (KQNC.2289)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2022
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 710
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu đề tài:
- Xây dựng được Bộ dữ liệu xủa xỉ gang, xỉ thép phân tích theo QCVN 07:2009/BTN&MT;
- Xây dựng được hướng dẫn kiểm soát ô nhiễm môi trường khi:
+ Lưu trữ xỉ gang, xỉ thép
+ Sử dụng xỉ gang, xỉ thép làm vật liệu san lấp
- ĐỊnh hướng sử dụng xỉ gang, xỉ thép trong các lĩnh vực khác nhau.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành