Tìm kiếm nâng cao

Hoạt động thông tin khoa học công nghệ và môi trường ngành xây dựng (KQNC.2288)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2021
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 83
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu thực hiện nhiệm vụ:
 - Thực hiện các hoạt động thu thập, xử lý, xuất bản thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ, công tác nghiên cứu KH&CN của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành Xây dựng;
- Thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền về các hoạt động KH&CN, phổ biến kết quả nghiên cứu KH&CN, kết quả thực hiện các chương trình, đề án khoa học công nghệ và môi trường của Bộ Xây dựng, các đơn vị thuộc Bộ và ngành Xây dựng, góp phần thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng KH&CN trong ngành Xây dựng;
-  Nâng cấp và duy trì các Trang thông tin khoa học công nghệ và môi trường ngành Xây dựng; Nâng cấp phần mềm quản lý nhiệm vụ, đề tài khoa học công nghệ và môi trường; Xây dựng cơ sở dữ liệu KH&CN ngành Xây dựng.
- Phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ Xây dựng, công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và môi trường trong và ngoài ngành Xây dựng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành