Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu đề xuất ứng dụng các điều kiện mẫu hợp đồng FIDIC cho công tác quản lý hợp đồng tại Việt Nam (KQNC.2301)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 142
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
Hướng tới việc hoàn thiện công tác hợp đồng đối với các dự án đầu tư xây dựng; cung cấp thông tin để các nhà xây dựng cơ chế chính sách về Hợp đồng, về lựa chọn nhà thầu nghiên cứu xem xét đưa vào các văn bản pháp quy của Nhà nước về công tác quản lý hợp đồng; tạo điều kiện cho các đối tượng tham gia quản lý hợp đồng xây dựng thuận lợi thực thi nhiệm vụ trong môi trường hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, giúp các chủ đầu tư, nhà thầu, nhà tư vấn và các tổ chức có liên quan hiểu rõ hơn về các mẫu hợp đồng quốc tế và ứng dụng các điều khoản vào trong công tác của đơn vị một cách chuẩn mực hơn, hiệu quả hơn.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành