Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng, bảo trì công trình xây dựng. Mã số: RD 31-20 (KQNC.2321)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
Năm xuất bản: 2021
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 162
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
- Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, các QCVN, TCVN về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng ở trong và ngoài nước;
 - Đánh giá thực trạng về hệ thống quản lý chất lượng, sự phân loại, phân cấp các công trình xây dựng
- Đánh giá an toàn chịu lực, quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường ở Việt Nam;
- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành