Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát tình hình triển khai thực hiện quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải các vùng kinh tế trọng điểm và lưu vực sông. Đề xuất điều chỉnh, bổ sung và tổ chức thực hiện (KQNC.2312)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 133
Kích cỡ khổ:
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu dự án:
- Đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng, xác định các khó khăn, thuận lợi, cơ hội và thách thức của khu vực.
- Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường tại các vùng kinh tế trọng điểm và các lưu vực sông thông qua việc tăng cường quản lý quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải.
- Đề xuất bổ sung, điều chỉnh quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải cho phù hợp với tác động biến đổi khí hậu, mà đặc biệt cập nhật tác động biến đổi khí hậu theo từng vùng, khu vực.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành