Tìm kiếm nâng cao

Đánh giá thực trạng cấp nước và quản lý cấp nước tại đô thị. Đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch (KQNC.2402)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 62
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung báo cáo gồm:
- Tổng quan về tình hình cấp nước tại Việt Nam
- Tình hình thực hiện Nghị định số 117/2007/NĐ-CP tại một số địa phương
- Đánh giá khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định số 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch
- Một số văn bản, chính sách mới liên quan đến lĩnh vực cấp nước
- Rà soát việc sửa dổi bổ sung  Nghị định số 117/2007/NĐ-CP 

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành