Tìm kiếm nâng cao

Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (KQNC.2409)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân Thành phố Biên Hòa
Năm xuất bản: 2022
Nơi xuất bản: Biên Hòa
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 156
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Sau khi đồ án "Điều chỉnh tổng thể QHC TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050" được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt theo Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 đến nay, công tác quản lý và triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch đã được thực hiện ngày càng hiệu quả, bộ mặt đô thị đã có những thay đổi theo hướng khang trang, văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sống cho dân cư đô thị, thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương. Tuy nhiên, quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch cũng dẫn đến xuất hiện một số bất cập, mâu thuẫn, đặc biệt sau khi TP. Biên Hòa được Thủ tướng công nhận đô thị loại 1, đặt ra yêu cầu điều chỉnh nhằm phù hợp với xu hướng phát triển mới. Ngoài ra, còn một số nội dung dự báo và định hướng theo đồ án quy hoạch chung năm 2014 đến nay không còn phù hợp với tình hình phát triển KT-XH của điaị phương. Từ những vấn đề trên, cần thiết phải điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP.Biên Hòa nhằm đảm báo phù hợp với tình hình thực tế, trên cơ sở đảm bảo chiến lược phát triển KT-XH tại địa phương, khai thác tối đa quỹ đất và hiệu quả sử dụng đất các khu vực có tiềm năng, giải quyết nhu cầu về nhà ở,hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, tạo động lực thúc đẩy phát triển của một đô thị loại I.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành