Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu hoàn thiện chi phí quản lý trong dự toán chi phí tư vấn đầu tư xây dựng. Mã số: RD 10-21 (KQNC.2421)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2022
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 191
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu:
- Tổng kết cơ sở lý luận liên quan đến hoạt động tư vấn xây dựng, chi phí tư vấn xây dựng và chi phí quản lý trong dự toán chi phí tư vấn xây dựng
- Tổng kết, đánh giá thực trạng về chi phí tư vấn xây dựng, chi phí quản lý trong dự toán chi phí tư vấn xây dựng
- Đề xuất hoàn thiện chi phí quản lý trong dự toán chi phí tư vấn xây dựng để báo cáo Bộ Xây dựng hoàn thiện hướng dẫn lập dự toán chi phí tư vấn xây dựng phù hợp với các quy định mới có liên quan và điều kiện thực tế tại Việt Nam

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành