Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu đánh giá công nghệ sản xuất gạch nung bằng lò tuynen - vòng. Mã số: RD 29-21 (KQNC.2437)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện VLXD
Năm xuất bản: 2023
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 123
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu đề tài: 
- Điều tra, khảo sát và nghiên cứu xây dựng tiêu chí cụ thể liên quan đến: Công nghệ sản xuất; nguồn và tỷ lệ nguồn nhiên liệu sử dụng; mức tiêu hao nhiên liệu; năng lượng (điện), tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường, chất lượng sản phẩm, khả năng đa dạng hóa sản phẩm (nung gạch rỗng, ngói và các sản phẩm khác) để đánh giá công nghệ sản xuất gạch nung bằng lò tuynen - vòng.
- Điều tra, đánh giá ưu nhược điểm, hiện trạng công nghệ sản xuất gạch nung bằng lò tuynen - vòng và một số công nghệ sản xuất gạch nung tiên tiến khác (lò nung tuynen trần phẳng) làm cơ sở đề xuất cơ chế, chính sách giúp cơ quan quản lý Nha fnuowcs làm căn cứ để tiếp tục phát triển hoặc hạn chế đầu tư công nghệ này ở Việt Nam.
- Phân tích làm rõ nguyên lý hoạt động, chế độ nhiệt và khí động học từ đó làm chủ công nghệ sản xuất gạch nung bằng lò tuynen - vòng. Trên cơ sở so sánh và đánh giá trên, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp kỹ thuật liên quan đến sử dụng nguyền nguyên, nhiên liệu phù hợp và hiệu quả cho công nghệ nung gạch bằng lò tuynen - vòng đã và đang được đầu tư tại Việt Nam.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành