Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu, rà soát hệ thống các TCVN, QCVN trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và đề xuất, kiến nghị. Mã số: TC 01-19 (KQNC.2436)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện VLXD
Năm xuất bản: 2020
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 165
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá thực trạng áp dụng TCVN, QCVN lĩnh vực VLXD
- Rà soát lại danh mục các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), QCVN lĩnh vực VLXD và danh mục TCVN, QCVN biên soạn mới;
- Kiến nghị, đề xuất cơ chế chính sách để tăng cường công tác quản lý Nhà nước

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành