Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện các quy định pháp luật, chính sách về nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII (KQNC.2148)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2019
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 70
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu dự án: Căn cứ vào đánh giá, phân tích các giải pháp để tăng cường nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời huy động các nguồn lực khác trong xã hội (xã hội hóa) để phát triển nhà ở xã hội cho các đối tượng như hộ nghèo, hộ thu nhập thấp... Việc sửa đổi quy định như dự thảo là hết sức cần thiết, phù hợp với tình hình điều kiện kinh tế xã hội đất nước trong giai đoạn hiện nay và đáp ứng được nguyện vọng của người dân.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành