Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật điều tiết về tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng. Mã số: K 04-18 (KQNC.2452)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
Năm xuất bản: 2020
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 118
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Trong những năm qua, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dnwgj, hướng dẫn, chỉ dẫn đã hình thành và ngày càng hoàn thiện về lý luận, phương pháp tính toán, phạm vi điều chỉnh và tổ chức thực heiejn. Tiêu chuẩn quy chuẩn đã trở thành công cụ đắc lực phục vụ công tác quản lý nhà nước và là chuẩn mực để giải quyết tranh chấp thương mại, phân định trách nhiệm, giải pháp kỹ thuật quan trọng cho doanh nghiệp cải tiến công nghệ, đảm bảo chất lượng và nâng cao khả năng cạnh tranh, đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn đã có đóng góp hết sức quan trọng trong sự phát triển của ngành xây dựng và kinh tế - xã hội của đất nước.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện nay vẫn còn tồn tại một số bất cập trong định hướng quy hoạch hệ thống, mô hình quản lý hệ thống, quy trình tổ chức thực hiện, khả năng hội nhập quốc tế và thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, các chính sách điều tiết về các hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chưa thực sự phù hợp để tạo sự chủ động cho các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp tư vấn, xây lắp trong việc quản lý, điều tiết hệ thống tài liệu kỹ thuật chuyên ngành và tổ chức xây dựng công trình. Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật điều tiết về tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng là cần thiết.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành