Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu phân tích các vấn đề về hoạt động xây dựng trong thực tiễn xã hội. Mã số: RD 75-19 (KQNC.2552)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Báo Xây dựng
Năm xuất bản: 2021
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 182
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Nghiên cứu, phân tích các vấn đề về hoạt động xây dựng trong thực tiễn. Trong đó tập trung vào việc phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng Luật Xây dựng năm 2014 trong thực tiễn xã hội
- Nghiên cứu, phân tích về sự cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng năm 2014
- Nghiên cứu, đánh giá vai trò, tác động của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, phát triển ngành xây dựng nói riêng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành