Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 cho một số loại hình doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Mã số: RD 47-18 (KQNC.2564)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện VLXD
Năm xuất bản: 2020
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 149
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá được hiện trạng sử dụng năng lượng, tiềm năng ứng dụng mô hình quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 tại một số loại hình sản xuất vật liệu theo QUyết định số 299/QĐ-BXD ngày 12/4/2017
- Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc sử dụng năng lượng hiệu quả thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 tại đơn vị sản xuất VLXD
 

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành