Tìm kiếm nâng cao

Hướng dẫn kế thừa giá trị kiến trúc truyền thống trong sáng tác kiến trúc công trình mới (KQNC.2573)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
Năm xuất bản: 2022
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 192
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu thực hiện đề tài
a) Mục tiêu chung
- Nghiên cứu các giá trị kiến trúc truyền thống Việt Nam, đề xuất áp dụng cho sáng tác kiến trúc công trình mới góp phần xây dựng định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam: hiện đại, giàu bản sắc dân tộc, mang đặc trưng của các vùng miền.
- Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa kiến trúc truyền thống và bản sắc dân tộc của kiến trúc Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa.
b) Mục tiêu cụ thể
- Nghiên cứu, nhận diện những giá trị kiến trúc truyền thống Việt Nam thông qua các công trình TGTN, công trình công cộng, nhà ở.
- Đề xuất các giải pháp nhằm đưa kiến trúc truyền thống Việt Nam vào việc sáng tác công trình kiến trúc mới.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành