Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý phát triển kiến trúc tại các đô thị Việt Nam (KQNC.2118)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
Năm xuất bản: 2023
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 166
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu
- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý phát triển kiến trúc tại các đô thị Việt Nam
- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện khung pháp lý trong quản lý phát triển kiến trúc đô thị. Là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước tham khảo định hướng xây dựng các chiến lược, các quy định quản phát triển kiến trúc Việt Nam trong những năm tới (Ví dụ như Luật Kiến trúc...).

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành