Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý phát triển kiến trúc tại các đô thị Việt Nam (KQNC.2118)

  Tác giả: Vũ Đình Thành - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý phát triển kiến trúc tại các đô thị Việt Nam (KQNC.2118)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Đình Thành - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu
  - Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý phát triển kiến trúc tại các đô thị Việt Nam
  - Đề xuất các giải pháp hoàn thiện khung pháp lý trong quản lý phát triển kiến trúc đô thị. Là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước tham khảo định hướng xây dựng các chiến lược, các quy định quản phát triển kiến trúc Việt Nam trong những năm tới (Ví dụ như Luật Kiến trúc...).

  Số trang: 166

 • Hướng dẫn kế thừa giá trị kiến trúc truyền thống trong sáng tác kiến trúc công trình mới (KQNC.2573)

  Tác giả: Đỗ Thanh Tùng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn kế thừa giá trị kiến trúc truyền thống trong sáng tác kiến trúc công trình mới (KQNC.2573)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Thanh Tùng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu thực hiện đề tài
  a) Mục tiêu chung
  - Nghiên cứu các giá trị kiến trúc truyền thống Việt Nam, đề xuất áp dụng cho sáng tác kiến trúc công trình mới góp phần xây dựng định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam: hiện đại, giàu bản sắc dân tộc, mang đặc trưng của các vùng miền.
  - Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa kiến trúc truyền thống và bản sắc dân tộc của kiến trúc Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa.
  b) Mục tiêu cụ thể
  - Nghiên cứu, nhận diện những giá trị kiến trúc truyền thống Việt Nam thông qua các công trình TGTN, công trình công cộng, nhà ở.
  - Đề xuất các giải pháp nhằm đưa kiến trúc truyền thống Việt Nam vào việc sáng tác công trình kiến trúc mới.

  Số trang: 192

 • Nghiên cứu xây dựng định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam. Mã số: RD 35-20 (KQNC.2570)

  Tác giả: ThS.KTS. Vũ Đình Thành - Chủ nhiệm dự án
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam. Mã số: RD 35-20 (KQNC.2570)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 35-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS.KTS. Vũ Đình Thành - Chủ nhiệm dự án

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  Đề tài là cơ sở xác định nội dung định hướng phát triển kiến trúc Việt nam cũng như xác định các giải pháp cụ thể để thực hiện định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2050 phù hợp với điều kiện thực tế. Xây dựng các khung đề án cho việc phát triển định hướng kiến trúc Việt Nam.

  Số trang: 155

 • Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch phân khu đô thị H2-2, tỷ lệ 1/2000. Địa điểm: Các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông và quận Nam Từ Liêm – Hà Nội (KQNC.2550)

  Tác giả: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nộii
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch phân khu đô thị H2-2, tỷ lệ 1/2000. Địa điểm: Các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông và quận Nam Từ Liêm – Hà Nội (KQNC.2550)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu và nhiệm vụ Đồ án:
  - Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011.
  - Phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng và các quy định của Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội có liên quan đến phân khu đô thị. Xác định cụ thể hóa phạm vi, ranh giới, diện tích, quy mô đất đai, dân số và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỳ thuật đô thị; các khu vực bảo tồn, cải tạo, chỉnh trang, xây dựng mới và chuyển đổi chức năng sử dụng đất (các cụm công nghiệp, kho tàng) phù hợp với: Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy hoạch chuyên ngành và ngành, Quy hoạch lĩnh vực và mạng lưới... và tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng và Tiêu chuẩn thiết kế.
  - Xác định các nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đối với các khu chức năng các không gian đặc trưng và cấu trúc đô thị tại khu vực lập quy hoạch phân khu, đảm bảo phát triển ổn định bền vững.
  - Quy hoạch xây dựng mới gắn với việc cải tạo nâng cấp các khu vực hiện có, khớp nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc nâng cao điều kiện môi trường sống, cảnh quan chung.
  - Phát triển đô thị hiện đại với các chức năng hỗn hợp, gắn với việc bảo tồn tôn tạo các giá trị di sản truyền thống của địa phương. Phát huy được các yếu tố thuận lợi, tiềm năng phát triển của khu vực, tạo được nét đặc trưng riêng. Tổ chức đồng bộ hệ thống các trung tâm, các khu nhà ở gắn kết với các dịch vụ hạ tầng hiện đại theo mô hình đa chức năng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.
  - Xác định khung kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo phát triển bền vững trên cơ sở quy hoạch chung, kế thừa, cập nhật quy hoạch quận huyện, quy hoạch chi tiết các khu chức năng đã được phê duyệt, các dự án đã điều chỉnh theo chủ trương của cấp có thẩm quyền.
  - Chuyển đổi các khu vực sản xuất công nghiệp, kho tàng, nghiên cứu nâng cấp hệ thống hạ tầng KT đô thị, hạ tầng xã hội, tiện ích đô thị.
  - Tạo lập không gian đô thị mới hiện đại của Thủ đô, ưu tiên xây dựng các công trình quy mô lớn của Thủ đô; Phát triển mới các quần thể kiến trúc cao tầng quy mô lớn đa chức năng dịch vụ, thương mại, tài chính, văn hóa, giải trí, du lịch, TDTT chất lượng cao; Thiết lập các trục không gian đô thị hiện đại trên các đường Phạm Hùng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Phong Sắc, Xuân Thủy, Lê Văn Lương...
  - Xây dựng các khu nhà ở mới cao tầng đồng bộ và hiện đại, đáp ứng nhu cầu nhà ở và dãn dân từ khu vực nội đô lịch sử.
  - Xây dựng mới các trung tâm dịch vụ đô thị để giảm tải áp lực về hạ tầng xã hội cho khu vực nội đô.
  - Tạo nhiều công viên, không gian mở và các kết nối xanh từ vành đai xanh sông Nhuệ đến các trung tâm công cộng và các khu dân cư.
  - Dành quỹ đất xây dựng khu tập trung trụ sở cơ quan làm việc các Bộ ngành Trung ương tại Mễ Trì.
   - Làm cơ sở tổ chức, lập các quy hoạch chi tiết; đề xuất các hạng mục ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện, danh mục các chương trình đầu tư và dự án chiến lược; kiểm soát phát triền và quản lý đô thị; điều chỉnh quy hoạch các quận, huyện đã được cấp thẩm quyền phê duyệt để phù hợp với các định hướng của Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
  - Đề xuất Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu, làm cơ sở lập: Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc; các quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư theo quy định và để các cấp chính quyền địa phương và cơ quan quản lý đầu tư xây dụng theo quy hoạch được duyệt.

  Số trang: 79

 • Nghiên cứu đề xuất giải pháp thiết kế kiến trúc cảnh quan hai bên trục đường ven biển tại các đô thị du lịch vùng nam trung bộ nhằm quản lí và phát triển bền vững (KQNC.2532)

  Tác giả: ThS. KTS. Nguyễn Thị Hồng Diệp - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất giải pháp thiết kế kiến trúc cảnh quan hai bên trục đường ven biển tại các đô thị du lịch vùng nam trung bộ nhằm quản lí và phát triển bền vững (KQNC.2532)

  Tiêu đề phụ: Thuyết minh đề tài + Dự thảo quy chế

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. KTS. Nguyễn Thị Hồng Diệp - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Đưa ra giải pháp thiết kế cảnh quan cho tuyến cảnh quan ven biển nhằm đáp ứng khả năng khai thác về kinh tế - xã hội, phát triển du lịch cũng như gìn giữ về bản sắc văn hóa địa phương, đảm bảo hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại.
  - Gìn giữ, khai thác hiệu quả và phát huy các thế mạnh của tuyến đường ven biển trong hệ thống du lịch biển của khu vực Nam Trung bộ, nhằm đem lại lợi ích thiết thực về phát triển kinh tế để nâng cao đời sống của cư dân địa phương, nâng cao giá trị thẩm mỹ, hình ảnh tuyến cảnh quan ven biển của khu du lịch vùng biển Nam Trung Bộ.
  - Đáp ứng nhu cầu về phát triển đô thị bền vững, công trình công cộng, thương mại, nhu cầu ở mới, tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho khu vực từ khai thác hợp lý quỹ đất hướng tới sự phát triển bền vững.

  Số trang: 175

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất giải pháp quy hoạch, quản lý phát triển đô thị vệ tinh (KQNC.2492)

  Tác giả: TS.KTS. Nguyễn Trung Dũng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất giải pháp quy hoạch, quản lý phát triển đô thị vệ tinh (KQNC.2492)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS.KTS. Nguyễn Trung Dũng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Rà soát đánh giá việc quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch các đô thị vệ tinh tại nước ta
  - Đề xuất mô hình và các giải pháp quy hoạch đô thị vệ tinh phù hợp với điều kiện phát triển đô thị tại Việt Nam
  - Đề xuất các giải pháp quản lý phát triển đô thị vệ tinh

  Số trang: 123

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn lập quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị theo hướng phát triển bền vững. Mã số: RD 94-18 (KQNC.2493)

  Tác giả: TS. Vũ Tuấn Vinh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn lập quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị theo hướng phát triển bền vững. Mã số: RD 94-18 (KQNC.2493)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 94-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Vũ Tuấn Vinh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Tổng quan thực trạng quy hoạch, xây dựng hệ thống cao độ nền và thoát nước mặt cũng như công tác quản lý tại các đô thị nghiên cứu
  - Xây dựng cơ sở khoa học để các cơ quan quản lý bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật: Luật, nghị định, thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị có tính đến các định hướng phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu - nước biển dâng.
  - Xây dựng các nguyên tắc cho công tác quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị gắn với việc sử dụng hiệu quả quỹ đất thấp trũng trong đô thị phục vụ công tác thoát nước theo hướng sử dụng đa chức năng, giải quyết vấn đề ngập úng trong đô thị có tính đến các định hướng phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu - nước biển dâng.
  - Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị nhằm tạo ra công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị nói riêng, cũng như công tác quản lý phát triển đô thị nói chung.

  Số trang: 222

 • Nghiên cứu đề xuất giải pháp quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (KQNC.2494)

  Tác giả: ThS.KTS. Lê Hoàng Phương - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất giải pháp quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (KQNC.2494)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS.KTS. Lê Hoàng Phương - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng lập quy hoạch và quản lý hoạt động xây dựng các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiện nay ở Việt Nam
  - Đề xuất mô hình quy hoạch cho khu nông nghiệp công nghệ cao
  - Đề xuất hướng dẫn lập quy hoạch và quản lý hoạt động xây dựng các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

  Số trang: 156

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn để hoàn thiện nội dung quy hoạch xây dựng trong các quy hoạch vùng theo Luật quy hoạch 2017. Mã số: RD 62-20 (KQNC.2497)

  Tác giả: Đỗ Thị Tường Nga - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quy hoạch & đầu tư xây dựng Vùng thủ đô Hà Nội
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn để hoàn thiện nội dung quy hoạch xây dựng trong các quy hoạch vùng theo Luật quy hoạch 2017. Mã số: RD 62-20 (KQNC.2497)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 62-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Thị Tường Nga - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để hình thành nội dung quy hoạch xây dựng trong quy hoạch vùng theo Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14
  - Đề xuất các yêu cầu nội dung của hợp phần quy hoạch xây dựng tích hợp vào quy hoạch vùng theo Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14
  - Đề xuất cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn liên quan đến hợp phần quy hoạch xây dựng vùng cần bổ sung, điều chỉnh
  - Góp phần phát triển vùng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến hợp phần tích hợp quy hoạch xây dựng vùng trong quy hoạch vùng theo Luật Quy hoạch

  Số trang: 355

 • Nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chí phân vùng sử dụng đất áp dụng cho lập đồ án quy hoạch chung đô thị (KQNC.2466)

  Tác giả: NCS.KTS. Lê Kiều Thanh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chí phân vùng sử dụng đất áp dụng cho lập đồ án quy hoạch chung đô thị (KQNC.2466)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: NCS.KTS. Lê Kiều Thanh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu này hướng tới xây dựng công cụ phân vùng sử dụng đất định hướng cho đô thị thành những vùng sử dụng đất khác nhau như phân vùng trung tâm, dân cư, công nghiệp, thương mại, hỗn hợp trên nguyên tắc của thị trường và từ đó tạo ra các không gian đô thị theo phân vùng sử dụng đất thông qua các quy định quản lý về loại đất sử dụng, mật độ sử dụng đất, tầng cao, khoảng đệm cách ly an toàn môi trường...

  Số trang: 124

 • Đổi mới phương pháp luận về quy hoạch và quản lý phát triển đô thị. Mã số: RD 99-18 (KQNC.2464)

  Tác giả: PGS.TS. Lưu Đức Cường - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đổi mới phương pháp luận về quy hoạch và quản lý phát triển đô thị. Mã số: RD 99-18 (KQNC.2464)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 99-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS.TS. Lưu Đức Cường - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  Đổi mới phương pháp luận quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị nhằm phát triển đô thị nhanh, bền vững, đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường, phát triển hệ thống đô thị theo quy hoạch và có kế hoạch phù hợp với xu thế hội nhập, toàn cầu hóa trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

  Số trang: 557

 • Rà soát quy hoạch chung các đô thị thuộc vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, đề xuất nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong điều chỉnh quy hoạch chung các đô thị (KQNC.2457)

  Tác giả: Đỗ Thanh Tùng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Rà soát quy hoạch chung các đô thị thuộc vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, đề xuất nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong điều chỉnh quy hoạch chung các đô thị (KQNC.2457)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Thanh Tùng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Phân tích đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng tới các đô thị thuộc vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên theo kịch bản mới
  - Phân tích đánh giá hiện trạng công tác lập đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị và quản lý thực hiện theo Đồ án quy hoạch tại các đô thị vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên
  - Rà soát, phân tích, đánh giá về nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong đồ án quy hoạch tại các đô thị vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên
  - Phân tích đánh giá các bài học kinh nghiệm trong quy hoạch và quản lý đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu và khả năng áp dụng cho các đô thị vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên
  - Đề xuất nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng với lồng ghép trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị tại vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên
  - Đề xuất nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong công tác quản lý đô thị

  Số trang: 173

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trong khu vực chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét, sạt lở đất - vùng trung du và miền núi phía Bắc (KQNC.2446)

  Tác giả: PGS.TS.KTS. Lưu Đức Cường - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - VIUP
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trong khu vực chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét, sạt lở đất - vùng trung du và miền núi phía Bắc (KQNC.2446)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS.TS.KTS. Lưu Đức Cường - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu
  - Đánh giá thực trạng tác động, ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đối với các đô thị, điểm dân cư nông thôn vùng Trung du và Miền núi phía Bắc. Rà soát công tác quy hoạch đô thị, điểm dân cư nông thôn trong vùng chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.
  - Đề xuất các giải pháp quy hoạch đô thị, điểm dân cư nông thôn trong khu vực chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc nhằm phòng tránh, giảm nhẹ tác động của thiên tai, nâng cao năng lực ứng phó với tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu.
  - Biên soạn hướng dẫn quy hoạch đô thị, điểm dân cư nông thôn trong vùng chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét, sạt lở đất - Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, nhằm nâng cao vai trò, hiệu quả của quy hoạch đô thị, điểm dân cư nông thôn trong công tác phòng, chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

  Số trang: 334

 • Xây dựng và cập nhật kế hoạch hành động của ngành xây dựng ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (KQNC.2444)

  Tác giả: PGS.TS.KTS. Lưu Đức Minh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - VIUP
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng và cập nhật kế hoạch hành động của ngành xây dựng ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (KQNC.2444)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS.TS.KTS. Lưu Đức Minh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của nhiệm vụ
  - Rà soát, đánh giá các nhiệm vụ đã được triển khai theo Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2016 – 2020.
  - Xác định được các thách thức và cơ hội của BĐKH đối với quá trình phát triển của ngành Xây dựng; cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH ngành xây dựng cho các giai đoạn tiếp 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; xây dựng các nhiệm vụ, lộ trình triển khai và nguồn lực để thực hiện kế hoạch.

  Số trang: 169

 • Nghiên cứu điều chỉnh hướng dẫn và xây dựng sổ tay đánh giá môi trường chiến lược cho đồ án quy hoạch xây dựng (KQNC.2445)

  Tác giả: PGS.TS.KTS. Lưu Đức Minh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - VIUP
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu điều chỉnh hướng dẫn và xây dựng sổ tay đánh giá môi trường chiến lược cho đồ án quy hoạch xây dựng (KQNC.2445)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS.TS.KTS. Lưu Đức Minh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu
  - Đánh giá tình hình thực hiện, nghiên cứu điều chỉnh hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) và bảo vệ môi trường trong công tác quy hoạch xây dựng, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường trong công tác quy hoạch xây dựng;
  - Đề xuất, kiến nghị những nội dung sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật quy định, hướng dẫn ĐMC và yêu cầu bảo vệ môi trường trong công tác quy hoạch xây dựng phù hợp, đồng bộ, thống nhất;
  - Xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện ĐMC và bảo vệ môi trường trong công tác quy hoạch xây dựng;

  Số trang: 205