Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong thiết kế kiến trúc - xây dựng đáp ứng nhu cầu xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, hòa nhập xu hướng phát triển kiến trúc quốc tế. Mã số: RD 68-19 (KQNC.2594)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP
Năm xuất bản: 2021
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 186
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu:
- Đề xuất các giải pháp thúc đẩy áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) vào thiết kế Kiến trúc - xây dựng trong giai đoạn 2020-2025, đáp ứng nhu cầu xây dựng nền Kiến trúc Việt Nam hiện đai, hội nhập xu hướng phát triển kiến trúc quốc tế.
- Đề xuất giải pháp quản lý, chính sách phát triển, ứng dụng Mô hình BIM trong kiến trúc Việt Nam theo kịp các nước ASEAN và thế giới, hướng đến Cách mạng công nghệ 4.0, góp phần thực hiện Quyết định 2500/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/12/2016.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành