Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu đánh giá phạm vi, mức độ ảnh hưởng khi thi công đào ngầm dạng tuyến trong khu vực đô thị Việt Nam đến sự ổn định các công trình hiện hữu và lựa chọn những giải pháp giảm thiểu tác động. Mã số: RD 25-18 (KQNC.2598)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
Năm xuất bản: 2023
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 378
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
- Xây dựng trình tự đánh giá các tác động của thi công đào ngầm dạng tuyến đến các công trình hiện hữu trên mặt đất lân cận với tuyến đào về các mặt
+ Phạm vi ảnh hưởng: khu vực tính từ chu vi đào ra xung quanh. Giới hạn khu vực này sẽ phụ thuộc vào đặc điểm điều kiện đất nền; đặc điểm phương pháp thi công (hệ thống
chống giữ; thời gian thi công) và độ sâu thi công.
+ Mức độ ảnh hưởng: khả năng gây hư hại các kết cấu công trình nằm trong phạm vi ảnh hưởng. Chỉ tiêu này không chỉ phụ thuộc vào việc công trình hiện hữu nằm ở vị trí nào trong phạm vi ảnh hưởng mà còn phụ thuộc vào đặc điểm kết cấu của chính công trình đó.
- Đánh giá sơ bộ khả năng đáp ứng của các công trình hiện hữu trên mặt đất trong tình huống
nền đất bị biến động do thi công ngầm.
- Khảo sát hiện trường, đánh giá sự phù hợp của các hồ sơ dữ liệu thu thập được so với tình
hình thực tế
- Phân tích một số ví dụ thực tế, đánh giá sự phù hợp giữa tính toán lý thuyết và quan trắc
thực tế từ đó có đánh giá về thực trạng các phương pháp dự báo hiện nay cũng như sự phù
hợp của các khuyến cáo đang được áp dụng.
- Giới thiệu các công nghệ thi công đào ngầm dạng tuyến, cả những phương pháp quen thuộc và những phương pháp mới;
- Tổng hợp các giải pháp tiêu biểu nhằm giảm thiểu tác động của việc thi công ngầm đối với các công trình hiện hữu lân cận và nguyên tắc lựa chọn chúng để áp dụng vào thực tế.
Những giải pháp về các biện pháp kỹ thuật để phòng ngừa sự cố, nhằm thu hẹp vùng ảnh hưởng bất lợi (về cả phạm vi và mức độ) khi thi công: đặc điểm các phương thức chống giữ; gia cường nền đất; phạm vi áp dụng của các loại hình này. Tăng cường khả năng chống chịu đối với sự thay đổi của đất nền cho các công trình hiện hữu.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành