Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu xây dựng 06 tiêu chuẩn quốc gia: Hỗn hợp bê tông - Phương pháp thử. Mã số: TC 29-21. (KQNC.2601)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
Năm xuất bản: 2022
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 13
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Thuyết minh này trình bày về căn cứ, phương pháp và các nội dung cũng như một số điểm cần lưu ý đối với dự thảo tiêu chuẩn “TCVN xxxx-4:20xx Phương pháp thử hỗn hợp bê tông – Phần 4: Xác định độ đầm chặt" biên soạn dựa trên tiêu chuẩn gốc BS EN 12350 Testing fresh concrete - Part 4: Degree of compactability.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành