Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu xây dựng 10 tiêu chuẩn quốc gia: Bê tông - Phương pháp thử. Mã số: TC 30-21 (KQNC.2602)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
Năm xuất bản: 2022
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 29
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Thuyết minh này trình bày về căn cứ, phương pháp và các nội dung cũng như một số điểm cần lưu ý đối với dự thảo tiêu chuẩn TCVN xxxxx-4:20xx "Phương pháp thử bê tông - Phần 4: Cường độ chịu nén - Yêu cầu kỹ thuật đối với máy nén".

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành