Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn "Bê tông - Phương pháp lựa chọn thành phần cấp phối theo định hướng mới". Mã số: TC 24-20 (KQNC.2603)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
Năm xuất bản: 2021
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 122
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của nghiên cứu này là "Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng tiêu chuẩn "Bê tông - Chỉ dẫn lựa chọn thành phần" theo định hướng mới". Phương pháp thực hiện dựa trên các tài liệu, tiêu chuẩn của nước ngoài, hài hòa với hệ thống tiêu chuẩn Châu Âu mà cụ thể là EN 206, có tính đến các điều kiện đặc thù của Việt Nam.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành